Tìm
nâng cao
Tìm kiếm việc làm
Trang:

Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu.

Chủ nhật, 26/05/2019 | 21:12

Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu.

Chủ nhật, 19/06/2018 | 16:32

Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu.

Biên bản bàn giao tài sản.

- Bảng kê chi tiết tiền lương. / Mẫu đơn xin việc dành cho thông dịch viên tiếng Nhật.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu, hướng dẫn ghi tổng hợp các chỉ tiêu, những chỉ tiêu đạt được hay không đạt được, đạt được bao nhiêu % chỉ tiêu...

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Dowload nhiều nhất


Biểu mẫu mới

303 Việc làm mới
trong số 303 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn