Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Biên bản đánh giá công việc, dùng trong việc đánh giá, kiểm tra về công việc của nhân viên trong công ty, đơn vị doanh nghiệp. tải miễn phí.

- Mẫu Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Chi Tiết Cho Cá Nhân, Doanh Nghiệp 2024 / Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu chuẩn nhất 2021

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Mẫu biên bản đánh giá công việc là loại biên bản được bộ phận quản lý lập ra khi phát sinh sự đánh giá, kiểm tra công việc của nhân viên trong công ty, đơn vị doanh nghiệp. Nhằm  đo lường sự hiệu quả giữa các nhân viên trong Công Ty.

bien ban danh gia cong viec

Biên bản được tạo ra và được sự xác nhận của người quản lý có sự đánh giá. Mẫu biên bản đánh giá công việc nêu rõ thời gian đánh giá, nội dung công việc được đánh giá, tiêu chuẩn quy chuẩn có liên quan.....