Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ phép nghỉ nửa ngày bằng tiếng anh 📜"Subject: Leave Application for Half a Day"⭕, Nghỉ nửa ngày do bận việc đột xuất⭕.

- Hoá đơn bán lẻ dễ thương cho shop thời trang / Hoá đơn bán lẻ cho shop hàng hiệu

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Mẫu đơn xin phép nghỉ nửa ngày bằng tiếng anh đơn giản dành cho những ai đang cần cấp bách, nhớ làm đơn nhé không thì có thể mất lương hơn nửa ngày đó. Thường thì ở Việt Nam người làm đơn thường nghỉ để đưa đón người thân.

Mẫu đơn xin phép nghỉ nửa ngày   

 

XEM THÊM:

Nội dung chính trong mẫu thư xin nghỉ phép nửa ngày

Dear Mr./Mrs. {Recipient’s Name},

I am writing this letter to inform you that I will not be able to come to work on time on {Date} as I have an appointment with my dentist. Since the appointment is in the morning, I will come to the office around 2 PM and try to get as much work done as possible.

I am sure the team will handle everything exceptionally. Please contact me if you have any doubts or queries about the current project.

Sincerely,