Trang:

> Mẫu biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường.

Thứ hai, 02/08/2021 | 18:42
Thứ hai, 04/06/2018 | 14:57

Mẫu biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường.

Mẫu biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường Mẫu 10/BTNN, Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 tải miễn phí.

- Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường. / Mẫu quyết định hoãn giải quyết bồi thường.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Mẫu biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP dùng trong công tác bồi thường nhà nước.

trao quyet dinh giai quyet boi thuong

Mẫu trao quyết định giải quyết bồi thường Mẫu 10/BTNN

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 10/BTNN:

(1) Ghi địa điểm theo địa điểm trong Biên bản kết quả thương lượng.

(2) Ghi theo một trong hai trường hợp sau:

- Trường hợp người yêu cầu bồi thường nhận quyết định giải quyết bồi thường thì ghi:

“……..(tên cơ quan giải quyết bồi thường)…..trao Quyết định giải quyết bồi thường số..…….ngày ...........của............cho Ông/Bà…(tên người yêu cầu bồi thường)………. trước sự chứng kiến của những người có mặt tại buổi thương lượng.”

- Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận quyết định giải quyết bồi thường thì ghi:

“……..(tên cơ quan giải quyết bồi thường)….đã trao Quyết định giải quyết bồi thường số..…….ngày ...........của............nhưng Ông/Bà…(tên người yêu cầu bồi thường)…đã từ chối nhận quyết định giải quyết bồi thường trước sự chứng kiến của những người có mặt tại buổi thương lượng.

Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biên bản về việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà Ông/Bà không nhận quyết định giải quyết bồi thường,……..(tên cơ quan giải quyết bồi thường)… sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Sau khi có quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường, Ông/Bà không có quyền yêu cầu …..(tên cơ quan giải quyết bồi thường)… giải quyết lại yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.”

Thăm dò

  • Bầu cử Mỹ 2020 "Trump hay Biden" ai sẽ dành chiến thắng?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Download nhiều nhất


Biểu mẫu mới

Nhà tài trợ

3,177 Việc làm mới
trong số 3,177 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn