Tìm
nâng cao
Tìm kiếm việc làm
Trang:

Mẫu biên bản vi phạm kỹ luật

Chủ nhật, 26/05/2019 | 01:54

Mẫu biên bản vi phạm kỹ luật

Chủ nhật, 19/06/2018 | 17:29

Mẫu biên bản vi phạm kỹ luật

Biên bản bàn giao tài sản.

- Mẫu danh sách nhân viên chưa được tăng lương. / Bảng kê chi tiết tiền lương.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu biên bản vi phạm kỹ luật, dành cho các công ty, tổ chức, áp dụng cho việc kỷ luật người vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức...

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Dowload nhiều nhất


Biểu mẫu mới

303 Việc làm mới
trong số 303 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn