Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Mẫu công văn đăng ký thang lương dùng để gửi Phòng Lao động thương binh xã hội để làm hồ sơ đăng ký xây dựng hệ thống thang bảng lương cho nhân viên.

- Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần / Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho cán bộ, công chức (Mẫu 2C-BNV/2008) chuẩn nhất

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Mẫu công văn đăng ký thang lương, bảng lương áp dụng cho doanh nghiệp, công ty, cơ quan đoàn thể, dùng để gửi cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký bảng lương

cong van dang ky thang luong

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương mẫu chuẩn 2018

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương là biểu mẫu được áp dụng trong các doanh nghiệp cơ quan đoàn thể thỏa thuận tiền lương trong việc ký kết hợp đồng lao động và tham gia chính sách xã hội đối với những người thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động. Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang lương bảng lương được ban hành theo nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính Phủ