Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Mẫu hợp đồng mượn xe, thoả thuận thuê xe ô tô, xe khách, phương tiện vận chuyển, giữa 2 cá nhân hoặc công ty về việc cho thuê xe có các điều kiện, đảm bảo pháp lý.

- Mẫu hợp đồng mua bán xe. / Tổng hợp Mẫu Đơn Xin Việc File Word Chuẩn Nhất 2024

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Tham khảo Mẫu hợp đồng mượn xe. Mẫu hợp đồng cho mượn, thuê xe, giữa các cá nhân với công ty, công ty với công ty...

hop dong muon xe, hop dong thue xe

Mẫu hợp đồng thuê, mượn xe phổ biến hiện nay.

Một số chú ý về hợp đồng thuê tài sản theo bộ luật dân sự năm 2005 quy định, trong trường hợp này cụ thể tài sản ở  đây cho thuê là phương tiện vận chuyển, cho thuê ô tô.

Điều 480. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.

Điều 481. Giá thuê

Giá thuê tài sản do các bên thoả thuận.

Trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì các bên chỉ được thoả thuận về giá thuê trong phạm vi khung giá đó.

Điều 482. Thời hạn thuê

1. Thời hạn thuê do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

2. Trong trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê hoặc thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì hợp đồng thuê hết thời hạn khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê.

Điều 487. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Điều 489. Trả tiền thuê

1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

2. Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.