Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động sử dụng khi muốn bổ sung, sửa đổi nội dung của bản Hợp đồng lao động đã được ký kết trước đó mà có những thoả thuận thêm.

- Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý HĐ mới nhất / Mẫu hợp đồng khoán việc File Word Chuẩn 2021

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Đây là mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động được ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH - Hiện nay, Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể tham khảo và lấy Mẫu Phụ lục Hợp đồng này làm căn cứ nghiên cứu.

phu luc hop dong lao dong

Mẫu Phụ lục hợp đồng lao động chuẩn thông dụng hiện nay

Người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động 01 lần thông qua ký kết phụ lục hợp đồng lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng. Khi hết thời hạn đã kéo dài thì hai bên phải giao kết hợp đồng lao động mới theo đúng bộ Luật lao động Việt Nam. Thời gian kéo dài thời hạn hợp đồng lao động đối với người nước ngoài được thuê làm giám đốc tối đa không quá thời hạn của giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.