Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT (VAT):

- Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch File Word Chuẩn Nhất 2024 | Tải Mẫu Đơn Miễn Phí

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng, thông báo hủy hóa đơn giá trị gia tăng, các trường hợp phải hủy hóa đơn, hồ sơ hủy hóa đơn theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

thu tuc huy hoa don gia tri gia tang

Các trường hợp hủy hóa đơn:
a. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.
b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
     - Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
     - Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.
c. Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật.
Chú ý: Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn