Trang:

Thứ hai, 06/07/2020 | 06:48

Thông tin người tìm việc

Be Dj

Kim Đông, Kim sơn, Ninh Bình

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/10/2001
- Quê quán: Ninh Bình
- Chỗ ở hiện tại: Kim Đông, Kim sơn, Ninh Bình
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin