Trang:

Thứ bảy, 25/01/2020 | 15:27

Thông tin người tìm việc

Bình Nguyễn xuân ngọc

48 tràn văn đang

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/07/1995
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 48 tràn văn đang
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin