Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 22:29

Thông tin người tìm việc

Bùi Quang Khánh

Hạ Mỗ Đan Phượng Hà Nội
Năng động vui tính hài hòa hòa đồng

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/02/1995
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Hạ Mỗ Đan Phượng Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin