Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 10:29

Thông tin người tìm việc

chu văn vinh

Nguyệt cầu tam giang yên phong bắc ninh
Năng đông cởi mở thích thể thao

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/05/1997
- Quê quán: Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện tại: Nguyệt cầu
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin