Trang:

Thứ bảy, 26/09/2020 | 06:19

Thông tin người tìm việc

Đăng Cường

thái binh
vui tinh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/12/2019
- Quê quán: Thái Bình
- Chỗ ở hiện tại: hanoi
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin