Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 05:00

Thông tin người tìm việc

Đặng Thị Hiền

29/6 R, Đông lân 1, bà điểm Hóc môn

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/04/1983
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 29/6 R, Đông lân 1, bà điểm Hóc môn
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin