Trang:

Thứ ba, 11/08/2020 | 11:04

Thông tin người tìm việc

đào hiệp

gia viên ninh bình

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/01/2001
- Quê quán: Ninh Bình
- Chỗ ở hiện tại: gia viễn ninh bình
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin