Trang:

Thứ bảy, 31/10/2020 | 21:04

Thông tin người tìm việc

Điền Quang

239/87 Khuông Việt

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1985
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 239/87 Khuông Việt
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin