Trang:

Thứ tư, 30/09/2020 | 10:33

Thông tin người tìm việc

ĐINH VĂN TÙNG

BÓ DƯỜNG- VÂN TRÌNH-THẠCH AN - CAO BẰNG

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/06/1991
- Quê quán: Cao Bằng
- Chỗ ở hiện tại: BÓ DƯỜNG- VÂN TRÌNH-THẠCH AN - CAO BẰNG
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin