Trang:

Thứ tư, 15/07/2020 | 12:54

Thông tin người tìm việc

Dũng Hoàng

TIEN PHONG DUY TIÊN HÀ NAM
NĂNG ĐỘNG VUI TISNNH HÒA ĐỒNG

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/12/1997
- Quê quán: Hà Nam
- Chỗ ở hiện tại: TIEN PHONG DUY TIÊN HÀ NAM
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin