Trang:

Thứ tư, 28/07/2021 | 01:45

Thông tin người tìm việc

Dương Diệu Tâm

B12 / 6 G, Cây Bàng, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/03/1996
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: B12 / 6 G, Cây Bàng, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp
- Sử dụng các kiến thức lý thuyết Tiếng Anh đƣợc học trên ghế nhà trƣờng và cùng với kỹ năng khác điển hình là làm việc nhóm, linh hoạt với điều kiện việc làm mới và công việc mới. - Mong muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên dịch thuật Tiếng Anh, đóng góp làm doanh thu công ty tăng cao, thông qua công việc làm biên dịch. - Mong muốn làm việc trong lĩnh vực dịch thuật và tiếp thu kinh nghiệm từ công việc thực sự
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin