Trang:

Thứ hai, 03/08/2020 | 22:19

Thông tin người tìm việc

Ender wiggen

Q9 HCM

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/07/2020
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Q9 HCM
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin