Trang:

Chủ nhật, 27/09/2020 | 10:58

Thông tin người tìm việc

Funny Clip TV

65756765756

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/06/2018
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 65756765756
Mục tiêu nghề nghiệp
Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở Toi ra dở
Công việc học vấn

Bách khoa (2014-2018)

- Chuyên ngành: Lập trình viên
- Xếp loại: Giỏi
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin