Trang:

Chủ nhật, 20/09/2020 | 12:06

Thông tin người tìm việc

Hiện Ngô Văn

Xuân Tân - Xuân Trường - Nam Định

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/09/1985
- Quê quán: Nam Định
- Chỗ ở hiện tại: Xuân Tân - Xuân Trường - Nam Định
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin