Trang:

Thứ sáu, 14/08/2020 | 23:56

Thông tin người tìm việc

Hoàng Vũ Huy

Hồ Chí Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/07/2001
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin