Trang:

Thứ tư, 04/08/2021 | 02:53

Thông tin người tìm việc

Hoàng Vũ Huy

Hồ Chí Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/07/2001
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin