Trang:

Thứ tư, 28/07/2021 | 02:08

Thông tin người tìm việc

Huỳnh Kiến Đạt

360A Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp.HCM

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/09/1996
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 360A Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp.HCM
Mục tiêu nghề nghiệp
Nâng cao kỹ năng lập trình. Muốn làm việc trong môi trường tập thể cao để nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin