Trang:

Thứ năm, 22/10/2020 | 12:47

Thông tin người tìm việc

Lê Ngọc Phúc

Thôn 3, Đại Hòa, Đại Lộc
vui tính

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/2019
- Quê quán: Quảng Nam
- Chỗ ở hiện tại: Thôn 3, Đại Hòa, Đại Lộc
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin