Trang:

Thứ bảy, 15/08/2020 | 01:08

Thông tin người tìm việc

Long Đạt

Quận Tân Bình.

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/05/2019
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Quận Tân Bình.
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin