Trang:

Thứ năm, 24/09/2020 | 05:41

Thông tin người tìm việc

Minh Tâm Trần

fgffh
fhgguhidgfy

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/2000
- Quê quán: Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: vhjhhj
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin