Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 22:32

Thông tin người tìm việc

Mỹ Bùi

Hòa Tây B, Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang
Là người hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm với công việc của mình và nghiêm túc trong mỗi công việc

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/01/1998
- Quê quán: An Giang
- Chỗ ở hiện tại: Hòa Tây B, Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin