Trang:

Thứ hai, 28/09/2020 | 13:01

Thông tin người tìm việc

NGUYỄN BÁ NGỌC

VÔ TRANH- LỤC NAM-BẮC GIANG
có trách nhiệm với công việc, làm việc đúng giờ

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/01/2001
- Quê quán: Bắc Giang
- Chỗ ở hiện tại: VÔ TRANH-LỤC NAM-BẮC GIANG
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin