Trang:

Thứ tư, 28/07/2021 | 01:12

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Bảo Lân

48/3 Trần Bá Giao, Phường 5, Gò Vấp ,Tp. Hồ Chí Minh,
Through my studies and training at university, I want to be a professional Java software engineer, giving me the opportunity to develop and improve the professional skills that I am pursuing.

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/09/1996
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 48/3 Trần Bá Giao, Phường 5, Gò Vấp ,Tp. Hồ Chí Minh,
Mục tiêu nghề nghiệp
Through my studies and training at university, I want to be a professional Java software engineer, giving me the opportunity to develop and improve the professional skills that I am pursuing.
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin