Trang:

Thứ hai, 26/07/2021 | 10:32

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Hồng Thy

Ấp 2, Long Định, Cần Đước, Long An
-Take advantages of sales skills & experience and understanding of market to become a rofessional Sales - Staff and bring a lot value to Customers. From that, I will contribute to development of Vạn Thành Toint Stock Company

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/06/1996
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Ấp 2, Long Định, Cần Đước, Long An
Mục tiêu nghề nghiệp
Take advantages of sales skills & experience and understanding of market to become a professional Sales Staff and bring a lot value to Customers. From that, I will contribute to development of Vạn Thành Toint Stock Company
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin