Trang:

Thứ tư, 23/09/2020 | 23:00

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Huy Qúy

TDP Công Bình/ Thanh Lãng/ Bình Xuyên/ Vĩnh Phúc
hòa đồng nhiệt tình trong công việc có thể gắn bo lâu dài với công ty

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/03/1994
- Quê quán: Vĩnh Phúc
- Chỗ ở hiện tại: TDP Công Bình/ Thanh Lãng/ Bình Xuyên/ Vĩnh Phúc
Mục tiêu nghề nghiệp
muốn gắn bó lâu dài với công ty .nhiệt tình trong công việc.có thể chịu áp lực tốt
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin