Trang:

Thứ ba, 20/10/2020 | 05:59

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Huỳnh Trà Mi

46/2 Tân An

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/08/2018
- Quê quán: Khánh Hoà
- Chỗ ở hiện tại: 46/2 Tân An
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin