Trang:

Thứ tư, 21/10/2020 | 19:30

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Minh Khoa

Thanh Hoá

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/2001
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Thanh Hoá
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin