Trang:

Thứ năm, 09/07/2020 | 12:03

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Tấn Tài

Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/05/1986
- Quê quán: Bình Dương
- Chỗ ở hiện tại: Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin