Trang:

Thứ hai, 28/09/2020 | 12:49

Thông tin người tìm việc

nguyễn thị bất

Ngọc thạch-Đại Hồng- Đại Lộc
Hoà đồng,học hỏi nhanh,chăm chỉ

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/12/1996
- Quê quán: Quảng Nam
- Chỗ ở hiện tại: Ngọc thạch-Đại Hồng- Đại Lộc
Mục tiêu nghề nghiệp
Muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, thể hiện hết khả năng của bản thân. Được làm việc lâu dài,ổn định
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin