Trang:

Thứ sáu, 25/09/2020 | 14:10

Thông tin người tìm việc

Nguyen Thi Dieu Quyen B1808630


Tổng quan
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Chỗ ở hiện tại:
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin