Trang:

Thứ bảy, 31/07/2021 | 12:52

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Thị Minh Thư

131/ 6A, 6th Street, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
● Be professional, be good at active and professional working environment with precious opportunities for career advancement ● Develop a good career as an Purchasing Staff by applying my best experiences in last 2 years in a foreign production company

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/05/1993
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 131/ 6A, 6th Street, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Mục tiêu nghề nghiệp
● Be professional, be good at active and professional working environment with precious opportunities for career advancement ● Develop a good career as an Purchasing Staff by applying my best experiences in last 2 years in a foreign production company
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin