Trang:

Thứ tư, 28/07/2021 | 01:24

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Thị Ngọc thảo

33/1a, 9 Street, Linh Trung Ward, Thu Duc District

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1995
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 33/1a, 9 Street, Linh Trung Ward, Thu Duc District
Mục tiêu nghề nghiệp
- Short- term: Finding a job that I can improve and develop myself the most. Also, I can get a stable income to meet my own life - Long- term: Taking advantages of this current job to become a professional and try my best to improve my knowledge more and more
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin