Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Admin

Nguyễn Văn Ken

60 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận. Tp.HCM


  • Giới tính
    Nam
  • Ngày sinh
    23/09/1989 00:00:00
  • Địa chỉ
    60 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận. Tp.HCM
Tin tìm việc