Trang:

Thứ tư, 28/07/2021 | 01:15

Thông tin người tìm việc

Nguyễn Vũ Minh Chương

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1994
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp
- Goal 1: In first 3 years, accumulate knowledge and solve the real problems about Logistics, Merchandise, Customer problems. - Goal 2: Next 3-5 years, Study Master deg
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin