Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Admin

Nguyễn Vũ Thắng

3/190 đường Cát Bi, phường Cát Bi quận Hải An, Hải Phòng.


  • Giới tính
    Nam
  • Ngày sinh
    05/07/2002 00:00:00
  • Địa chỉ
    3/190 đường Cát Bi, phường Cát Bi quận Hải An, Hải Phòng.
Tin tìm việc