Trang:

Thứ sáu, 02/10/2020 | 03:02

Thông tin người tìm việc

Quan Dang

Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội
Vui vẻ, hòa dồng, nhiệt tình trong công việc.

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/01/1995
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin