Trang:

Thứ ba, 29/09/2020 | 14:18

Thông tin người tìm việc

Quân Khò Khò

2423
ẻwerw

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/07/2019
- Quê quán: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 32423
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin