Trang:

Thứ năm, 01/10/2020 | 02:49

Thông tin người tìm việc

Qúi Trần

lai vung đồng tháp
năng động thích học hỏi

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/04/1995
- Quê quán: Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: lai vung đồng tháp
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin