Trang:

Thứ năm, 22/10/2020 | 12:55

Thông tin người tìm việc

Sabrina Bui

Quan 7, TP. Ho Chi Minh

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/11/1991
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Quan 7, TP. Ho Chi Minh
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin