Trang:

Thứ năm, 16/07/2020 | 21:28

Thông tin người tìm việc

sơn nguyên

hà nooij

Tổng quan
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1997
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: hà nooij
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin