Trang:

Thứ năm, 29/10/2020 | 09:09

Thông tin người tìm việc

Tânn'x Khhờ'x


Tổng quan
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Quê quán:
- Chỗ ở hiện tại:
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin