Trang:

Thứ bảy, 31/07/2021 | 16:06

Thông tin người tìm việc

Tất Bảo Ngọc

Saigon , Vietnam
My goal is to become associated with a company where I can utilize my skills and gain further experience while enhancing the company’s productivity and reputation.

Tổng quan
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 29/01/1988
- Quê quán: Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Saigon , Vietnam
Mục tiêu nghề nghiệp
My goal is to become associated with a company where I can utilize my skills and gain further experience while enhancing the company’s productivity and reputation
Thông tin liên hệ

Xem đầy đủ thông tin liên hệ, CV của ứng viên này (Trừ 2 Điểm tích lũy)

Tìm kiếm

Loại đăng tin